സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളില്‍ സീറ്റ് വര്‍ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍

    0
    56

     

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളില്‍ സീറ്റ് വര്‍ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് 70 സീറ്റ് വരെയാണ് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളില്‍ 25, ആര്‍ട്സ്-കൊമേഴ്സ് വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് 30 സീറ്റ് വരെയും ഓരോ കോളേജുകള്‍ക്കും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

    സര്‍ക്കാരിന് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകരുതെന്ന നിര്‍ദേശവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലുണ്ട്.കൊറണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സീറ്റ് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്